กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ ของ สพป.ลำพูน เขต 1

กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ ของบุคคลากร ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1