การประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต1 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา แนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจงานของ สพป.ลำพูน เขต 1 และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาศจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน