การประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมจัดการศึก เข้าร่วมการประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference