พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2567 โดยมีนางสุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 2,425 คน ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในการนี้สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีรับมอบเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแห่งความดีและเป็นขวัญกำใจให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน