แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม สพป.ลำพูน เขต 1

แนวปฏิบัติบัติ Do’s/Don’ts

กิจกรรมสอดแทรก เสริมสร้างด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567