สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

Lamphun Primary Educational Service Area Office 1

65/2 ถนนลำพูน-ป่าซาง หมู่ที่4 ตำบลต้นธง
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ 053-003-547, 053-003-548
053-003-549, 053-003-551
โทรสาร 053-003-550

E-mail : sarabun@lpn1.go.th
Website : lamphun1.go.th

แผนที่ตั้ง