สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ถาม-ตอบ Q&A)

ที่อยู่สำนักงาน
65/2 หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-003547, 053-003-548 และ 053-003-551 หมายเลขโทรสาร : 053-003550
E-Mail ติดต่อ : saraban04134@obec.go.th

เวลาทำการ
วันจันทร์—ศุกร์ : 08:30–16:30 น.
วันเสาร์ & อาทิตย์ : หยุดทำการ