ประกาศ สพป.ลำพูน เขต 1 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีที่ 2 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1