ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA) “ข่าว สพฐ.”