ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุม สพฐ.สัญจรกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่