แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสิน