ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2