ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 6 คน และได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรพร้อมด้วย นางปุญวีร์ รื่นเริง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1