การประชุมข้อราชการในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อปรึกษา หารือข้อราชการฯร่วมกัน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมข้อราชการในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อปรึกษา หารือข้อราชการฯร่วมกัน โดยมีดร.พิชัย บุญมาหนองคู ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมทั้ง ประธานเครือข่าย และนายกสมาคมครู จำนวน 13 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1