การประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุรีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 4/2567 เพื่อแจ้งนโยบาย กำกับติดตาม และวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1