ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติมตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมรับฟังพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติมตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมรับฟังพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567 ในช่วงชวนคิดชวนคุย โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวให้ความรู้ เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด และการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2567” และในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู สพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. พารับชม “ถอดบทเรียนความสำเร็จยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสกับความร่วมมือของครู โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนหลังเขา” ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต1