ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ รร.ตำบลริมปิง รร.ตำบลบ้านแป้น รร.บ้านไร่ดง รร.บ้านโป่งรู รร.บ้านปงแม่ลอบ รร.บ้านทาป่าสัก และ รร.วัดสันทราย ที่ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเร่งรัด ติดตาม หารือ และให้คำปรึกษากับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถบริหารสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์