ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พิชัย บุญมาหนองคู และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 น.ส.เกสรีพรรณ ใจคำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พิชัย บุญมาหนองคู และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 น.ส.เกสรีพรรณ ใจคำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พร้อมได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการศึกษา และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนบ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน