พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และออกกลางคัน ให้กลับสู่ระบบการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และออกกลางคัน ให้กลับสู่ระบบการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดพิธีลงนาม และนางชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ รอง.ผอ.สกร.ประจำจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ในการนี้ มีหัวหน้าส่วน จำนวน 11 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม สกร. ประจำจังหวัดลำพูน ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน