การประชุมตรวจสอบข้อมูล OIT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์และรายงานในระบบ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป. ลำพูน เขต 1 เป็นประธานประชุมตรวจสอบข้อมูล OIT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์และรายงานในระบบ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ รับรู้ รับทราบข้อมูลร่วมกัน โดยมี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1