ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเลาและสาขา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พร้อมได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในการนี้ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านป่าเลา และโรงเรียนบ้านป่าเลาสาขาผาด่าน โรงเรียนบ้านป่าเลาสาขาปงผาง และโรงเรียนบ้านป่าเลาสาขาแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ตามลำดับ