ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กำลังใจครูคณะกรรมการระดับสนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการสอบ โดยได้เข้าเยี่ยมครบทุกสนามสอบ โดยแบ่งเป็นสนามสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 สนามสอบ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 สนามสอบ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567