การขับเคลื่อนจริยธรรม

1.การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

2.การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Dont’ts เพื่อลดคความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา


 

3.กิจกรรมเสริมสร้าง และ ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน