3.ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฯ