ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนฯ