ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จำนวน 7 คน โดยจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สพป.ลำพูน เขต 1 ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน