รับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2567

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ “OBEC ONE TEAM”โดย รองเลขาธิการ กพฐ. และ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน