รดน้ำดำหัวประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.ฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดฯ เดินทางไปรดน้ำดำหัวและขอพรนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นศิริมงคลต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ณ หมู่บ้านโฮมเพลส อ.เมือง จ.เชียงใหม่