ขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรม PISA

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับ สพฐ. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์จัดเตรียมข้อมูลให้ ผอ.เขต นำเสนอตามกรอบการติดตามและนำเสนอโดย ผอ.เขต ดังนี้ 1. จำนวนนักเรียนเป้าหมายที่เข้าระบบ PISA Style Online Testing : จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของเขตพื้นที่ 2. ผลการนำนักเรียนเข้าระบบ ฯ เป็นอย่างไร 3. การดำเนินการใช้เครื่องมือในการพัฒนา เช่น แบบฝึก / คลังข้อสอบ Paper based Testing 4. ความพร้อมในการดำเนินการ และการเป็นเขตพื้นที่ต้นแบบของการขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน