ร่วมพิธีทำบุญอาคารห้องประชุมจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารห้องประชุมจังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยม โดยมี นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม