สวนครัวปันสุข สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ สวนครัวปันสุข สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกันปลูกผักในกิจกรรมสวนครัวปันสุข สพป.ลำพูน เขต 1 ซึ่งถือเป็นนโยบายของ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ต้องการให้บุลากรในสังกัดฯ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดฯ เสริมทักษะชีวิต และเพิ่มความรับผิดชอบต่อตนเอง และยังได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ อีกด้วย