การดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านดงสาภี อ.แม่ทา จ.ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อนำข้อมูลมา พัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในปีการศึกษาต่อไป โดยมีนายศิวนนท์ ขัติคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสารภี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน ในการนี้ได้มี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะติดตาม ณ โรงเรียนบ้านดงสารภี อ.แม่ทา จ.ลำพูน