เปิดบ้านวิชาการ สานฝันอาชีพ เด็กดอยมีดี โรงเรียนบ้านดอยคำ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สานฝันอาชีพ เด็กดอยมีดี” โรงเรียนบ้านดอยคำ โดยมีนางสาวเสาวภา ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำกล่าวรายงาน ในการนี้ได้มี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมทั้งตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูเข้าร่วมพิธีเปิด โดยดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งชมการแสดงของนักเรียน และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ อ.แม่ทา จ.ลำพูน