ประชุมคณะกรรมการการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน