ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2/2567

เมื่อวันที่ 28 มีนนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.030 น. ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการงานรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในโอกาสวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน